20 ปีที่เราเติบโต จากอะนาล็อคสู่ดิจิทัล

PSP หรือพรทรัพย์การพิมพ์ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยคุณเสรี อู่สินทรัพย์ ผู้ผ่านประสบการณ์โชกโชนในสายงานพิมพ์ ตั้งแต่ขนาดเล็กยันโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ โดยมีปณิธานที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานพิมพ์คุณภาพในราคาที่คุ้มค่า

20 ปีที่เราเติบโต
จากอะนาล็อคสู่ดิจิทัล

PSP หรือพรทรัพย์การพิมพ์
ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996
โดยคุณเสรี อู่สินทรัพย์
ผู้ผ่านประสบการณ์โชกโชน
ในสายงานพิมพ์ ตั้งแต่ขนาดเล็ก
ยันโรงพิมพ์ขนาดใหญ่
โดยมีปณิธานที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานพิมพ์คุณภาพในราคาที่คุ้มค่า

 • 1996 : เริ่มต้นจากห้องแถวเดียวที่ถนนลาดปลาเค้าด้วยเครื่องพิมพ์ 1 สี และทีมงานบุกเบิกที่สร้างชื่อว่าพิมพ์สี ได้สวยเหมือนเครื่องใหญ่
 • 1998 : ขยายเครื่องพิมพ์และกำลังผลิต เพื่อตอบรับกับปริมาณงานและเวลา
 • 2006 : ขยายขนาดและย้ายสำนักงานมาที่ถนนรามอินทรา เพิ่มเครื่องจักรที่ทันสมัยและครบวงจรมากขึ้น เพื่อให้ เป็นโรงพิมพ์แบบ One-Stop Service
 • 2008 : เพิ่มระบบจัดการและระบบคุณภาพ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตรวดเร็วและคุณภาพสูง
 • 2011 : ขยายอาคารเพิ่ม ขยายกำลังผลิตเพื่อรองรับขนาดงานที่ใหญ่ขึ้น
 • 2015 : นำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและเทคนิคในสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ แก่ลูกค้า
 • 2018 : อยู่ในระหว่างการอนุมัติรับรองมาตรฐาน ISO
 • 1996 : เริ่มต้นจากห้องแถวเดียว
  ที่ถนนลาดปลาเค้า ด้วยเครื่องพิมพ์ 1 สี
  และทีมงานบุกเบิกที่สร้างชื่อว่าพิมพ์สีได้สวย
  เหมือนเครื่องใหญ่
 • 1998 : ขยายเครื่องพิมพ์และกำลังผลิต
  เพื่อตอบรับกับปริมาณงานและเวลา
 • 2006 : ขยายขนาดและย้ายสำนักงานมาที่
  ถนนรามอินทรา เพิ่มเครื่องจักรที่ทันสมัยและ
  ครบวงจรมากขึ้น เพื่อให้เป็นโรงพิมพ์แบบ
  One-Stop Service
 • 2008 : เพิ่มระบบจัดการและระบบคุณภาพ
  เพื่อให้สินค้าที่ผลิตรวดเร็วและคุณภาพสูง
 • 2011 : ขยายอาคารเพิ่ม ขยายกำลังผลิต
  เพื่อรองรับขนาดงานที่ใหญ่ขึ้น
 • 2015 : นำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยได้มาตรฐาน
  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและเทคนิค
  ในสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ แก่ลูกค้า
 • 2018 : อยู่ในระหว่างการอนุมัติรับรอง
  มาตรฐาน ISO
Scroll to top